Powrót do listy artykułów

Dlaczego Lean Management?

LEAN MANAGEMENT - CO TO JEST?

Wyobraźmy sobie, że wychodzisz po zakupy, a przy okazji masz wysłać list na poczcie. W sklepie okazuje się, że masz za mało gotówki, a płatności kartą nie są akceptowane. Wychodzisz więc w poszukiwaniu bankomatu, wracasz do sklepu, robisz potrzebne zakupy, a wracając wchodzisz na pocztę, gdzie okazuje się, że nie wziąłeś tego listu z domu.. ponieważ sprawa musi być załatwiona dziś, a masz już mało czasu - nie wracasz do domu na piechotę, tylko podjeżdżasz autobusem. Zostawiasz zakupy, bierzesz list, znów autobusem na pocztę, na poczcie nagle zrobiła się kolejka, stoisz w niej kwadrans, potem biegiem do domu, bo za chwilę ma przyjść hydraulik, kiedy ten czas uciekł...

Znasz takie dni? To znaczy, że wiele jeszcze możesz się nauczyć o zarządzaniu swoim czasem i swoim biznesem. Podsumujmy to niefortunne wyjście: zapomniany list oraz brak gotówki w portfelu sprawił, że wszystko trwało dwukrotnie dłużej oraz trzeba było dokupić bilety na autobus. Oczywiście, wszystko się ostatecznie udało, ale można to było zrobić szybciej, lepiej i efektywniej.

O ile w powyższym przykładzie straty wynikające z braku koordynacji działań są niewielkie, o tyle w skali przedsiębiorstwa każdy niepotrzebny transport, dodatkowe koszty składowania czy nieefektywnie wykorzystany czas pracy zatrudnionych osób wiąże sie z ogromnymi kosztami. Nie są to wydatki konieczne, dlatego - nazywając sprawy po imieniu - są to straty wynikające z niegospodarności czy marnotrawstwa. A potrzeba naprawdę niewiele, aby poprawić zarządzanie przedsiębiorstwem oraz jego strukturę tak, aby nie generować zbędnych kosztów.

Na potrzeby firm wymyślono więc metodologię zwaną Lean Management. Jest to technika zarządzania organizacją, która najpierw pozwala przeanalizować, co dzieje się na poszczególnych polach operacyjnych, potem - zredukować wszystkie zbędne nakłady.

Lean Management najpierw pyta - co chcesz osiągnąć?
Następnie - jak to robisz?
Wreszcie - dlaczego tak długo i dlaczego tak drogo?
Co najważniejsze jednak - Lean Management odpowiadając na powyższe pytania, jest w stanie zaoferować rozwiązania skuteczne dla danej sytuacji.

LEAN MANAGEMENT - ILE TRWA WDROŻENIE?

Każde leczenie trwa i przynosi efekty tylko wtedy, gdy pacjent stosuje się ściśle do wskazówek lekarza, przyjmuje leki codziennie, wreszcie - zmienia swój tryb życia i tym samym zapobiega nawrotom dolegliwości. Ta prosta analogia doskonale opisuje sposób i czas wdrażania narzędzi i metod z zakresu Lean Management.

Naszym celem jest bowiem "uzdrowienie" przedsiębiorstwa i przywrócenie mu sprawności. Jednak bez aktywnego udziału oraz zaangażowania "pacjenta" niewiele da się osiągnąć. Dlatego należy być przygotowanym na to, że wprowadzanie zmian będzie następowało w sposób ciągły, metodą małych kroków. Nie wystarczy jedno czy dwa szkolenia, nawet dla całej kadry przedsiębiorstwa, nie wystarczy również jedno czy dwa wdrożenia. Etapowość zdarzeń jest konieczna dla płynnego wprowadzania zmian, a jednoczośnie pozwala zauważyć efekty działań już od początkowej fazy wprowadzania zasad Lean Management. Trzeba liczyć się z tym, że przede wszystkim trzeba doprowadzić do zmiany kultury myślenia w firmie, co zawsze jest najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym etapem. Trzeba też nieustannie zachęcać ludzi do stawania się lepszymi i pokazania im korzyści z doskonalenia siebie i swojej pracy.

Ważne jest, by cała organizacja widziała potrzebę zmian, była na nią przygotowana oraz identyfikowała sie niezbędnymi zmianami. Nie może więc to być jedynie cel kierownictwa firmy, ale każdego jej pracownika. Co więcej, należy nieustannie wspierać kadrę kierowniczą (każdego szczebla), aby nie zaniechała usprawniania każdego możliwego obszaru czy procesu.

Przyjmuje się, że potrzeba minimum roku, aby zobaczyć wyraźne efekty pracy z metodami Lean Management. Moje doświadczenie podpowiada mi jednak, że po każdym etapie wdrożeniowym są one widoczne, trzeba jednak umieć i chcieć je zauważyć.

LEAN MANAGEMENT - DLACZEGO WARTO?

Inwestycję w Lean Management można porównać do zakupu żarówki energooszczędnej. Jednorazowy wydatek zwraca się w określonym czasie, a dodatkowo mamy świadomość tego, że ta zmiana pozytywnie odbije sie na kondycji środowiska. I tak naprawde trzeba tylko zrobić pierwszy krok!

Wprowadzenie narzędzi oferowanych przez Lean Management przynosi wymierne korzyści na wielu płaszczyznach:

KOSZTY:
 • Poprawia wynik finansowy firmy poprzez eliminację marnotrawstwa
 • Zmniejsza marnotrawstwo na każdym poziomie funkcjonowania firmy
 • Pomaga uzyskać wysoką wydajność pracy
KLIENCI:
 • Umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby i życzenia Klientów
 • Znacznie podnosi jakość produkcji i usług, co zwiększa zadowolenie Klientów
PRACOWNICY:
 • Daje silniejszą motywację pracownikom i pozwala im utożsamiać się z sukcesami firmy
 • Dzięki lepszej komunikacji między kierownikami a podwładnymi podnosi świadomość celowości działań i powoduje większe zaangażowanie pracowników
FIRMA:
 • Zwiększa konkurencyjność firmy
 • Usprawnia zarządzanie organizacją
 • Skraca czas podejmowania decyzji
 • Ukierunkowuje kulturę pracy całego przedsiębiorstwa na doskonalenie i innowacyjność

LEAN MANAGEMENT - DLA KOGO?

Lean Management znajdzie zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym, pod warunkiem jednak, że osoby nim zarządzające są przekonane o potrzebie wdrażania usprawnień oraz rozumieją potrzebę zmian.

W każdej sytuacji, a zwłaszcza w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych, warto zadbać o jak największą elastyczność produkcji czy usług, warto też przestawić siebie oraz swoich pracowników na myślenie kosztowe, tak aby na każdym etapie możliwa była redukcja zbędnych wydatków.

Krótko mówiąc - Lean Management jest dla wszystkich, którzy chcą pracować efektywniej.