Każde przedsiębiorstwo z pewnością zmaga się z problemami. W przypadku niektórych z nich od razu pojawia się pomysł na rozwiązanie. Co jednak, gdy problem jest pilny, złożony i po prostu trudny do rozwiązania, zwłaszcza przez jedną osobę? Z pomocą przychodzi metoda zwana Action Learning.

 

Koniec roku w biznesie to czas przemyśleń i oceny. Z kolei nowy rok to nowe możliwości i dobry moment na wprowadzenie istotnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Dobry start jest czynnikiem w dużej mierze decydującym o sukcesie przedsiębiorstwa w całym roku. Jeżeli skutecznie podsumujesz poprzedni rok, sukcesy i porażki, dokonasz analizy mocnych i słabych stron Twojej organizacji, wyznaczysz osiągalne cele i nowe działania oraz rozplanujesz budżet na kolejny rok – nie będziesz tracić czasu na korekty i zmiany strategii w trakcie roku.

 

Proces komunikacji jest niezbędny do powstania, rozwoju i przetrwania wszelkiej formy organizacji. W Lean Management skuteczność działania firmy jest ściśle powiązana z jakością komunikacji wewnętrznej, czyli zachodzącej pomiędzy pracownikami danej firmy. Efektywna komunikacja pozwala na pełne wykorzystanie potencjału pracowników. Z kolei niska efektywność komunikacji może być źródłem wielu konfliktów i problemów.

 

Zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników jest kluczowym elementem całego procesu szkoleniowego. Od niego zależy efekt końcowy – a co za tym idzie, zdobycie odpowiedniej, brakującej wiedzy. Analiza potrzeb pozwala uzyskać niezbędne informacje do utworzenia programu szkoleniowego, który będzie odpowiadał potrzebom pracowników firmy. Dopiero wówczas można przejść do warsztatów wdrożeniowych czy szkoleń lean. 

 

Czemu z niektórymi osobami potrafimy zrozumieć się bez słów, a z innymi mamy trudności przeprowadzić zwykłe rozmowy? Z czego wynikają różnice w sposobie komunikacji? Jakie są typy osobowości i jak prawidłowo się z nimi komunikować? Na te i wiele inny pytań postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

 

Nazwa Poka Yoke pochodzi od japońskiego poka, oznaczającego błędy i yokeru, inaczej zapobieganie. Jest jedną z technik lean, a dokładnie ciągłego doskonalenia i oznacza zapobieganie błędom powstałym przez nieuwagę i brak koncentracji lub ich sygnalizację. Poka Yoke to również urządzenia, narzędzia lean czy oprogramowanie uniemożliwiające przekazanie produktów wadliwych lub niezgodnych ze standardem do kolejnych etapów produkcji.

 

Kaizen jest japońską praktyką i sztuką zarządzania stanowiąca fundament koncepcji Lean Management. Polega na nieustannym doskonaleniu i ciągłym rozwiązywaniu nowych problemów. Odbywa się to dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału i wiedzy pracowników oraz ich zaangażowaniu. Ciągła identyfikacja i eliminacja marnotrawstw mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

 

Logistyka wewnętrzna jest obszarem, który można wykorzystać w celu osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Zastosowanie w przedsiębiorstwie zasad porządkujących wszystkie zachodzące procesy, umożliwia znaczne usprawnienie pracy. Samo pojęcie logistyki wewnętrznej odnosi się bezpośrednio do transportu na terenie danego zakładu konkretnych produktów.

 

 

 

lean idea logo stopka

Correspondence adress

Cyprysowa 11 st.
80-175 Gdańsk, Poland
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Contact data

tel: +48 607 86 49 85
tel: +48 693 86 39 39

Social media

Ask a question