Koncepcja Lean Management kojarzona jest obecnie głównie z optymalizacją procesu oraz minimalizacją błędów jakościowych poprzez eliminacje strat.

Zapominamy często o głównym jej aspekcie, czyli orientacji na klienta i tego, co klient postrzega jako wartość dodaną do produktu lub usługi. Wartość i skoncentrowanie się na potrzebach klienta są również głównym wyznacznikiem działań w technice lean Design Thinking. Pierwsze dwa kroki, które wykonujemy przy projektowaniu zgodnie z tą metodyką, to właśnie empatia oraz diagnoza potrzeb.

Empatia i diagnoza potrzeb, czyli postawienie użytkownika z centrum uwagi. To podczas procesu empatii możemy znaleźć najbardziej inspirujące pomysły na nowe produkty i usługi, które spośród tłumu innych rozwiązań, wyróżni innowacyjność.

Podczas prowadzenia warsztatów wdrożeniowych z Lean Managementu klientem jest nie tylko ostateczny użytkownik produktu, ale również operator montujący produkt. Zrozumienie problemów, które pojawiają się podczas produkcji (empatia) i próba ich rozwiązania prowadzi do polepszenia warunków pracy, zwiększa powtarzalność wykonywanych działań i tym samym podniesienia jakość. Słuchając i współpracując możemy zyskać najwięcej.

Design Thinking skłania nas do generowania pomysłów i eksperymentowania na etapie prototypowania. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi możemy osiągnąć o wiele więcej. Najciekawszym doświadczeniem zarówno w warsztatach lean z Design Thinking, jak i w koncepcji Lean Management jest połączenie różnych perspektyw, zaproszenie do współpracy ludzi z różnych działów, o różnych doświadczeniach. Otwarta burza mózgów pozwala stworzyć listę najbardziej nieoczywistych rozwiązań.

„Try and error” te słowa są podstawą skutecznego wdrożenia każdego rozwiązania. Idź i spróbuj, zobacz, jaka będzie reakcja użytkownika. Nie staraj się wymyślać idealnego rozwiązania od razu, a pozwól by odbiorca pomógł Ci je udoskonalać. Do tego namawia nas Design Thinking. To samo często robimy podczas projektowania nowych rozwiązań leanowych. Pierwsze uchwyty lub podajniki robione są z kartonu i przymocowywane do stanowiska za pomocą taśmy klejącej, a niejednokrotnie to my, leanowcy stajemy się przez chwilę przenośnikiem. Po co? Żeby sprawdzić rozwiązanie, wyjść zza biurka i przetestować nasze pomysły.

Na koniec dnia, czy to przy technice lean Design Thinking, czy przy innych działaniach leanowych, dostajemy, coś co jest najcenniejsze – informację zwrotną. Etap testowania rozwiązania wymaga otwartości na słuchanie i przyjmowanie uwag użytkowników. Na tym etapie powinniśmy zapomnieć o przywiązaniu do rozwiązania, które prezentujemy, a skupić się na doskonaleniu. Ciągłe doskonalenie, które opisał Deming w schemacie PDCA (planuj, wykonuj, sprawdzaj, działaj!) jest motorem napędowym zarówno Design Thinking, jak i koncepcji Lean Management.

czytaj więcej

 

 

 

lean idea logo stopka

Correspondence adress

Cyprysowa 11 st.
80-175 Gdańsk, Poland
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Contact data

tel: +48 607 86 49 85
tel: +48 693 86 39 39

Social media

Ask a question