Aktualności

Jak działamy?

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa
Przygotowanie oferty
Podpisanie umowy
Przedstawienie harmonogramu działań
Warsztaty w zespołach interdyscyplinarnych

Narzędzia

Cały proces implementowania narzędzi i technik Lean Management polega na znacznym ograniczaniu kosztów wytwarzania wartości dodanej dla klienta przez racjonalizację zatrudnienia, powierzchni produkcyjnej, finansów zaangażowanych w produkcję, nakładów inwestycyjnych czy czasu. Koncepcja Lean Management akcentuje konieczność eliminacji marnotrawstwa oraz zastosowania takich form organizacji, aby skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa nie uległy obniżeniu.

Dlaczego warto? Przez definitywne przekształcenia w obszarze organizacji, zarządzania i funkcjonowania, przedsiębiorstwo ma możliwość uzyskania wysokiej efektywności, sprawnej organizacji i zarządzania, wysokiej jakości produkcji i usług oraz satysfakcjonujących wyników ekonomicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa do aktualnych, rynkowych warunków.

Wprowadzenie narzędzi oferowanych przez Lean Management przynosi wymierne i konkretne korzyści na wielu płaszczyznach:

KOSZTY:

 • Poprawia wynik finansowy firmy poprzez eliminację marnotrawstwa.
 • Zmniejsza straty w każdej płaszczyźnie i na każdym poziomie funkcjonowania firmy.
 • Pomaga uzyskać wysoką produktywność wytwarzania i pracy.

KLIENCI:

 • Umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby i życzenia klientów.
 • Znacznie podnosi jakość produkcji i usług, co zwiększa zadowolenie klientów.

PRACOWNICY:

 • Daje silniejszą motywację pracownikom i pozwala im utożsamiać się z sukcesami firmy.
 • Dzięki lepszej komunikacji między kierownikami a podwładnymi podnosi świadomość celowości działań i powoduje większe zaangażowanie pracowników.

FIRMA:

 • Zwiększa konkurencyjność firmy.
 • Usprawnia zarządzanie organizacją.
 • Skraca czas podejmowania decyzji.
 • Ukierunkowuje kulturę pracy całego przedsiębiorstwa na doskonalenie i innowacyjność.

8343 m2
odzyskanej przestrzeni
o 1434 min
szybsze przezbrojenia
o 912 dni
krótszy Lead Time
102
optymalnych rut motyla

Zaufali nam

aico
amerigas
bm
cofresco
delphi
frdl
gdn
huber
kc
marwit
mm
mps
pegaz
pixella
techpal
termma
ud
unilever
wilbo
witmar
kbfolie
crist
fundacja-adapa
vetrex
aptiv
aq
deli
ergo
flugger
nava
panlink
pendulum
prestige_glass
protek
Alufire
Dot2Dot
DS Partners
DST
Jabil
Kołaszewski
Materbud
Powiatowy Urzad Pracy
Thai Union

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie