Aktualności

Jak działamy?

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa
Przygotowanie oferty
Podpisanie umowy
Przedstawienie harmonogramu działań
Warsztaty w zespołach interdyscyplinarnych

Narzędzia

Każda zmiana wymaga odpowiedniego przygotowania i wdrożenia, aby przebiegała ona możliwie jak najsprawniej i bez oporów ze strony pracowników. Do optymalizacji procesu produkcyjnego coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje rozwiązania z zakresu automatyzacji, który jest dostosowany do specyfiki danej branży i jej możliwości. 

Czym jest automatyzacja produkcji?

Automatyzacja procesów produkcyjnych polega na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w pracy maszyny do procesów wytwórczych dostosowanych do danego przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest usprawnienie i zoptymalizowanie produkcji. Wdrożenie robotyzacji w proces produkcyjny zastępuje proste czynności pracy człowieka i zwiększa wydajność. Roboty są wykorzystywane w wielu różnych sektorach przemysłu. Nowoczesne możliwości technologiczne umożliwiają dostosowanie się do zmian występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa, a także potrzeb każdej linii produkcyjnej biorąc pod uwagę różnorodne czynniki.

Zdjęcie - artykuł (1).jpg

Jakie są zalety i wady? 

Automatyzacja procesów stosowana jest nie tylko do prostych, monotonnych czynności, ale także coraz częściej wykorzystuje się ją przy pracach skomplikowanych wymagających 100% precyzji i szybkości. Bez zwątpienia główną zaletą automatyzacji jest właśnie uproszczenie i przyspieszenie procesu, co w kolejnym etapie przekłada się na wzrost efektywności i wyższe zyski finansowe przedsiębiorstwa.

Do kolejnych zalet tej inwestycji można zaliczyć:

  • Wyeliminowanie błędów – poprzez wykonywanie zadań przez roboty wyeliminowany zostaje czynnik ludzki, co przekłada się na zmniejszenie niemalże do zera błędów czy pomyłek,
  • Praca 24/7 – roboty można zaprogramować, aby wykonywały swoją pracę w sposób ciągły, co świetnie wykorzystuje dostępny czas,
  • Większa precyzja wykonywanych prac – zaprogramowanie schematu postępowania i jego powtarzanie pozwala na to, aby robot wykonywał pracę dokładnie tak jak jest zaprogramowany,
  • Możliwość pracy w trudnych warunkach – poprzez oddanie pewnej części prac robotom, mogą one wykonywać prace w warunkach zagrażających życiu ludzkiemu.

Jednak przed podjęciem decyzji o zainwestowanie pieniędzy w rozwój trzeba mieć świadomość wynikających z tego wad i zagrożeń.

  • Koszty związane z inwestycją i wdrożeniem – aby odpowiednio przygotować się do zmian trzeba znać swoje możliwości finansowe i rozłożyć odpowiednio inwestycje
  • Szkolenia pracowników – jest to kolejny etap wdrożenia zmiany, pracownicy potrzebują szkolenia, aby poznać tajniki obecnej pracy i obsługi maszyn, gdyż trzeba je nadzorować 

Podsumowanie

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest zagadnieniem, które dzisiaj powinno przemyśleć większość przedsiębiorstw – rozważyć wszystkie za i przeciw. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim procesie zarządzania zmianą, aby rzeczywiście była ona efektywna i nie budziła obaw wśród pracowników.

8343 m2
odzyskanej przestrzeni
o 1434 min
szybsze przezbrojenia
o 912 dni
krótszy Lead Time
102
optymalnych rut motyla

Zaufali nam

aico
amerigas
bm
cofresco
delphi
frdl
gdn
huber
kc
marwit
mm
mps
pegaz
pixella
techpal
termma
ud
unilever
wilbo
witmar
kbfolie
crist
fundacja-adapa
vetrex
aptiv
aq
deli
ergo
flugger
nava
panlink
pendulum
prestige_glass
protek
Alufire
Dot2Dot
DS Partners
DST
Jabil
Kołaszewski
Materbud
Powiatowy Urzad Pracy
Thai Union

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie