SMED

SMED

Metoda szybkich przezbrojeń (Single Minutes Exchange of Die)

Metoda polega na przezbrojeniu maszyny czy urządzenia w mniej niż 10 minut. Dzięki niej przedsiębiorstwo zdobywa zdolność do wykonania każdego przezbrojenia w jak najkrótszym czasie.

Krok 1 Separacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych występujących w przezbrojeniu
Krok 2 Przekształcanie czynności przygotowania wewnętrznego na zewnętrzne
Krok 3 Usprawnienie czynności przygotowawczych

 

Obserwacja procesu

Czysta obserwacja procesu przezbrojenia. Dobrze sprawdza się w tym kroku nagrywanie filmów. W zespole obserwatorów powinni być operatorzy z innych zmian, którzy najlepiej porównają metody przezbrojeń i mają najlepsze pomysły.

obserwacja

Podczas obserwacji należy:

 1. Zrobić spaghetti chart.
 2. Jasno i czytelnie nazwać czynności.
 3. Zmierzyć czasy operacji.

rysunek 1

 

Klasyfikacja czynności

rysunek 2

Bez oceniania i dyskutowania należy podzielić czynności na 3 grupy:

 1. czynności zewnętrzne,
 2. czynności wewnętrzne i
 3. straty.

To długotrwały i żmudny krok, który wymaga cierpliwości i znajomości procesu.

 

Eliminacja strat

rysunek 3

 

Stratą jest wszystko to co nie dodaje wartości.

Należy wyeliminować:

 • transport,
 • chodzenie,
 • sprawdzanie,
 • próbowanie,
 • nastawianie,
 • dopasowywanie,
 • szukanie,
 • czekanie,
 • uzgadnianie.

Dla przezbrojenia dodawaniem wartości będzie wszystko to co wpływa na skrócenie czasu przestoju maszyny.

 

Separacja czynności zewnętrznych od wewnętrznych

rysunek 4

 

To drugi po eliminacji strat najważniejszy krok w SMED'zie. Pozwala skrócić czas przezbrojenia nawet o 50%. Już samo wyrzucenie czynności zewnętrznych poza czas postoju maszyny przyniesie wymierne korzyści.

 

Przekształcenie czynności wewnętrznych na zewnętrzne

rysunek 5

Na tym etapie pomaga otwarty umysł i kreatywność. Najczęściej udaje się zamienić takie czynności jak:

 • kontrolę: obecność, ilość, stanu, materiału narzędzi czy specyfikacji,
 • wprowadzić pre-ustawienia: temperatury, ciśnienia, typu produktu, ilości do zrobienia, identyfikacji, surowca do produkcji,
 • skrócić wszelki transport oraz sposób składowania i dostępu do przyrządów potrzebnych do przezbrojenia,
 • wypełnianie dokumentacji, pozwoleń jakościowych i zwalniających czy akceptujących start produkcji.

 

Usprawnienia czynności przygotowawczych i przezbrojenia

Każdą czynność należy przeanalizować i zastanowić się jak można ją usprawnić lub zmodyfikować.

Najczęściej udaje się:

 • poprawić komunikację między operatorami,
 • wyznaczyć kolejność wykonywania czynności poprzez opisanie miejsc,
 • zastosować nowocześniejszy, dokładniejszy sprzęt ustawiający,
 • zastosować przymiary i wzorce do porównania.

Najbardziej ambitne firmy unifikują produkt końcowy lub stosowane surowce eliminując tym samym przezbrojenie.

 analiza

 

Korzyści z wdrażania SMED

 • Identyfikuje czynności zbędne i niezbędne.
 • Skraca czas wykonania przezbrojenia.
 • Optymalizuje wykorzystanie zasobów ludzkich, narzędzi i maszyn.

 

Zapraszamy do współpracy przy redukcji czasu przezbrojenia.

 


lean idea logo stopka

Adres do korespondencji

ul. Cyprysowa 11
80-175 Gdańsk, Polska
e-mail: leanidea@leanidea.pl

Dane kontakowe

tel: +48 607 86 49 85

Social media

Zadaj pytanie