0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
artykul kaizen

Jak zrobić dobry warsztat Kaizen?

Kaizen jest japońską praktyką i sztuką zarządzania stanowiąca fundament koncepcji Lean Management. Polega na nieustannym doskonaleniu i ciągłym rozwiązywaniu nowych problemów. Odbywa się to dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału i wiedzy pracowników oraz ich zaangażowaniu. Ciągła identyfikacja i eliminacja marnotrawstw mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Spis treści

  1. Co Kaizen oferuje pracownikom?
  2. Istota warsztatów
  3. Korzyści z przeprowadzenia warsztatu Kaizen

Doskonalenie kaizen to nic innego jak usprawnianie stanowisk pracy, procesów wytwórczych oraz codziennego funkcjonowania pracowników w przestrzeni firmy. Kaizen ma na celu skrócenie czasu realizacji procesów, a także poprawę ich jakości. Filozofia ta kreuje atmosferę, w której firmy rozwiązują swoje problemy. Kaizen skupia się przede wszystkim na istocie samego procesu oraz sposobie zarządzania, a nie na ocenie ludzi przez pryzmat ich wyników.

1. Co Kaizen oferuje pracownikom?

Wdrażanie założeń zgodnych z filozofią lean i kaizen wiąże się najczęściej z dużymi zmianami w życiu codziennym pracowników. Ludzie niechętnie akceptują zmiany, gdyż łatwiej jest im realizować swoje zadania w taki sposób, w jaki są do tego przyzwyczajeni. W związku z tym proces przekształcania procesów należy rozpocząć od przekonania pracowników, że zmiany wpłyną pozytywnie nie tylko na kondycję firmy, ale również na komfort ich pracy. Dzięki lepszym warunkom oraz higienie pracy łatwiej będzie im osiągnąć postawione cele. Nowo zatrudniony człowiek, rozpoczynając pracę w firmie ma do wykonania określone zadania. Często bywa tak, że pracownik nie jest w pełni świadomy swojej roli w firmie. Może mieć to negatywny wpływ na jego motywację do wydajnej pracy. Między innymi określenie oraz jasne sprecyzowanie roli, stanowi jedno z zadań warsztatów kaizen.

2. Istota warsztatów

Liczba uczestników oraz czas trwania warsztatów może różnić się w zależności od obranego celu, potrzeb oraz specyfiki grupy czy firmy. Nie ma jednej, ściśle określonej zasady działania w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że warsztaty kaizen to przede wszystkim zadania oparte w głównej mierze na działaniu. Najważniejszym elementem warsztatów jest zaangażowanie uczestników w warsztaty przez cały czas ich trwania. Właśnie dzięki praktyce, która jest w tym przypadku kluczowa do osiągnięcia pozytywnych rezultatów, warsztaty są tak skutecznym narzędziem lean. Istotne jest, aby kierownik działu, w którym odbywają się warsztaty, zebrał wszelkie, niezbędne informacje, które dotyczą stanu obecnego jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów. Znacznie ułatwi to oraz przyspieszy realizację pewnych założeń w trakcie warsztatów. W związku z faktem, iż warsztaty kaizen mają skupiać się na działaniu, należy natychmiast podjąć ku temu kroki. Rolą organizatora warsztatów jest, aby odpowiednio wcześniej zaplanować zadania dla grupy. Każdy pracownik powinien być świadomy, że koordynator kaizen jest po to, aby pomagać. Jego rolą jest zaangażowanie każdego uczestnika warsztatów w tym samym stopniu. Ludzie z natury różnie podchodzą do tego typu wydarzeń. Jedni są bardziej, a drudzy mniej ekspresywni. Predyspozycje uczestników grupy należy wykorzystać w taki sposób, aby najbardziej odpowiadały powierzonym im zadaniom.

artykuł kaizen1.jpg

3. Korzyści z przeprowadzenia warsztatu Kaizen

  • Dostrzeganie procesów pod kątem filozofii Lean Management i Kaizen, a co za tym idzie umiejętność dopasowywania i wdrożenia najbardziej efektywnych usprawnień
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników w rozwiązywanie problemów firmy
  • Pozyskanie umiejętności w wykrywaniu i identyfikacji strat w procesach produkcyjnych i biurowych
  • Zwiększenie oszczędności dla firmy poprzez efektywne wdrażanie usprawnień wpływających ze zgłoszonych pomysłów
  • Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji
  • Stały rozwój organizacji, kładąc nacisk na poprawę jakości, zgodnie z koncepcją Lean