0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Poznaj odpowiedź na swoje pytanie już teraz

Lean Management to technika zarządzania firmą poprzez jej systemowe uporządkowanie skoncentrowane na eliminowaniu strat.

Celem jest maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie oraz zaspokajanie potrzeb klientów przy użyciu najmniejszej ilości zasobów (ludzie, sprzęt, materiał, metody pracy).

To łatwy i skuteczny system, dla tych przedsiębiorstw, które chcą być lepsze i bardziej konkurencyjne.

 • świadczenie usług bez zamówienia klienta (bez wartości dodanej)
 • oczekiwanie ludzi/maszyn na opóźnione dostawy bądź następne kroki w procesie,
 • niepotrzebny transport materiałów/ludzi między funkcyjnymi obszarami,
 • za duże czasy wykonania operacji ze względu na złe zaplanowanie procesów
 • większe niż absolutne minimum ilość ludzi zaangażowanych w proces
 • przemieszczanie się ludzi w czasie pracy (szukając części, narzędzi, instrukcji czy pomocy).

Przedsiębiorstwom produkcyjnym i usługowym, które:

 • są zainteresowane wdrażaniem usprawnień,
 • rozumieją potrzebę zmian,
 • chcą pracować efektywniej,
 • widzą potrzebę elastyczności produkcji lub usług,
 • chcą zidentyfikować koszty i zredukować je,
 • chcą zmienić myślenie swoje i pracowników na tzw. kosztowe
 • chcą przygotować się na ewentualność kryzysu
 • chcą więcej zarabiać
 • Poprawia wynik firmy poprzez eliminacje marnotrawstwa,
 • Ukierunkowuje kulturę pracy całego przedsiębiorstwa na doskonalenie,
 • Pomaga uzyskać wysoką produktywności pracy, zwiększa wydajności pracy,
 • Usprawnia organizacje i zarządzanie nią,
 • Podnosi jakość produkcji i usług,
 • Zwiększa zdolność konkurencyjności,
 • Zmniejsza rozrzutność
 • Skraca czas podejmowania decyzji
 • Pomaga zwracać większą uwagę na potrzeby i życzenia klientów
 • Zwiększa zadowolenie pracowników dzięki lepszej komunikacji miedzy kierownikami a podwładnymi
 • Daje silniejszą motywację pracowników i pozwala im na utożsamianie się z sukcesami firmy

Tak, narzędzia Lean management można stosować w przedsiębiorstwach usługowych, a wiele firm już to robi. Ich zastosowanie w usługach pozwala na zwiększenie efektywności i jakości usług oraz obniżenie kosztów. Czynności usługowe są one często bardziej złożone i bardziej zależne od interakcji z klientem niż procesy produkcyjne. Poprzez zastosowanie Lean management, przedsiębiorstwa usługowe mogą skutecznie poprawić jakość usług, zadowolenie klientów, a także zwiększyć swoją rentowność i konkurencyjność.

Istnieją specjalne podejścia i narzędzia Lean management dla usług

 • Value Stream Mapping (mapowanie strumienia wartości) pozwala na zrozumienie, jakie kroki są potrzebne do świadczenia usług i jakie wartości dodane i marnotrawstwa pojawiają się w trakcie procesu.
 • Kaizen (ciągłe doskonalenie) umożliwia identyfikację problemów i wprowadzanie ulepszeń w procesach na bieżąco.

Czas wdrażania narzędzi Lean management zależy od wielu czynników, takich jak wielkość organizacji, złożoność procesów biznesowych, ilość osób biorących udział w procesie wdrożenia, dojrzałość organizacyjna oraz skala zmian, które należy wprowadzić.

Wdrożenie może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od wielkości organizacji i zakresu zmian. Proces wdrażania składa się z kilku etapów, które obejmują analizę procesów, projektowanie nowych procesów, szkolenie pracowników, wdrożenie zmian i monitorowanie efektów.

Wdrożenie narzędzi Lean management to proces ciągły i wymaga zaangażowania całej organizacji. Po wdrożeniu należy regularnie monitorować wyniki i wprowadzać dalsze ulepszenia. Można powiedzieć, że nigdy się nie kończy.

Nie, szkolenia Lean nie są dedykowane tylko kadry managerskiej. Są adresowane do wszystkich pracowników, bez względu na ich stanowisko, ponieważ każdy ma wpływ na procesy biznesowe i może przyczynić się do ich poprawy.

Dla pracowników operacyjnych, szkolenia skupiają się na praktycznych aspektach Lean, takich jak metody identyfikowania marnotrawstwa, poprawy przepływu pracy, standaryzacji procesów i kontrolowaniu jakości.

Dla kadry managerskiej, szkolenia skupiają się na bardziej strategicznych aspektach, takich jak wdrażanie zmian, zarządzanie projektem, monitorowanie i mierzenie wyników, a także na budowaniu kultury ciągłego doskonalenia w organizacji.

Czas oczekiwania na wyniki/rezultaty wdrażania lean management zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Rozmiar i złożoność organizacji: Im większa i bardziej skomplikowana organizacja, tym dłuższy czas potrzebny do wdrożenia i zobaczenia efektów.
 • Stopień zaangażowania pracowników: Zaangażowanie pracowników w proces wdrożenia jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia i uzyskania pozytywnych wyników. Im bardziej zaangażowani są pracownicy, tym szybciej można zauważyć pozytywne zmiany.
 • Stopień dostosowania organizacji do zasad lean managementu: Jeśli organizacja już stosuje niektóre zasady lean managementu, wdrażanie może być łatwiejsze i krótsze.
 • Stopień zaawansowania w procesie wdrażania: Im bardziej zaawansowany jest proces wdrażania, tym bliżej do uzyskania pozytywnych wyników.

Ogólnie rzecz biorąc, można spodziewać się pierwszych pozytywnych wyników wdrażania lean managementu po kilku miesiącach. Jednakże, pełne wdrożenie zasad lean managementu i uzyskanie zauważalnych wyników może zająć od jednego do trzech lat lub dłużej, w zależności od wymagań i potrzeb organizacji. Ważne jest również, aby pamiętać, że wdrożenie lean managementu to proces ciągłego doskonalenia, który nigdy się nie kończy.

Wdrażanie lean office umożliwia zdobycie szeregu doświadczeń w zakresie zarządzania procesami biurowymi, w tym:

 • Umiejętności identyfikowania i eliminowania marnotrawstwa w procesach biurowych, co pozwala na zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów.
 • Wiedzy na temat optymalizacji procesów biurowych, co umożliwia skrócenie czasu przetwarzania dokumentów oraz poprawę jakości pracy.
 • Zrozumienia znaczenia ciągłego doskonalenia procesów, co pozwala na dalszą optymalizację procesów biurowych i poprawę ich wydajności.
 • Umiejętności tworzenia standardów pracy, które umożliwiają zwiększenie spójności i powtarzalności procesów biurowych.
 • Doświadczenia w pracy z różnymi grupami pracowników, co wymaga umiejętności komunikacyjnych i przywódczych.

Wdrażanie lean office jest zatem cennym doświadczeniem dla osób zajmujących się zarządzaniem procesami biurowymi oraz dla specjalistów ds. ciągłego doskonalenia procesów.

Zespół do wdrażania Lean Management powinien składać się z pracowników z różnych działów i poziomów hierarchicznych w organizacji, aby zapewnić reprezentację różnych perspektyw i umiejętności. Oto kilka kluczowych ról, które powinny być uwzględnione w zespole:

 • Członek wyższego kierownictwa, który zatwierdza wdrożenie Lean Managementu i jest odpowiedzialny za udostępnienie zasobów, wsparcia i umożliwienie wprowadzenia zmian.
 • Lider obszaru/projektu: Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem wdrażania Lean Managementu, zapewnienie realizacji celów i koordynowanie pracy zespołu.
 • Inżynier procesu, osoba posiadająca wiedzę na temat procesów organizacyjnych i ich usprawniania, która będzie odpowiedzialna za identyfikację i wyeliminowanie marnotrawstwa oraz optymalizację procesów.
 • Inżynier jakości: Osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w dziedzinie zarządzania jakością, która będzie odpowiedzialna za nadzorowanie procesu wdrażania systemu zarządzania jakością i zapewnienie, że cele w zakresie jakości są osiągane.
 • Pracownik z obszaru, osoba z zespołu, który będzie reprezentował pracowników i zapewni ich zaangażowanie w proces wdrażania.
 • Inne osoby: W zależności od potrzeb organizacji, w zespole mogą znajdować się także osoby z innych dziedzin, np. IT, logistyki czy sprzedaży, zakupów.

Każda z tych ról jest ważna dla skutecznego wdrożenia Lean Managementu, a ich wspólna praca może przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników i zadowolenia klientów.

Nie jest wymagane, aby firma miała specjalistę ds. Lean, aby zacząć wdrażać Lean Management w swojej organizacji. Wiele firm zaczyna od podstaw, ucząc się i wdrażając koncepcje samodzielnie, korzystając z dostępnych zasobów, takich jak książki, artykuły, szkolenia online, a także ucząc się od innych organizacji. Jednakże, posiadanie specjalisty ds. Lean może być korzystne, zwłaszcza w przypadku organizacji, które chcą wdrożyć Lean Management w sposób kompleksowy i wdrażać różnorodne narzędzia i metody. Specjalista ds. Lean może pomóc w identyfikacji obszarów wymagających usprawnień, zaproponować konkretne rozwiązania i metody oraz pomóc w monitorowaniu postępów i wyników. W każdym przypadku, kluczową kwestią jest zrozumienie, że wdrażanie Lean Managementu to proces ciągłego doskonalenia i uczenia się, a każda organizacja musi znaleźć odpowiednie podejście do jej potrzeb i możliwości.

Chcesz zadać inne pytanie?

Skontaktuj się
z ekspertami Lean Idea

  DSC_6889