0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
kobiety przy tablicy

Mentoring – odkryj relację z jasnymi korzyściami

Mentoring w biznesie to rodzaj relacji, która może przynieść prawdziwy rozwój Twojej organizacji. Przepływ wiedzy oraz doświadczeń tworzy nową dynamikę i tym samym podatny grunt dla zmian. Kreatywność pracowników może wzrosnąć, a metody pracy będą się doskonalić. Sprawdź oddziaływanie i siłę mentoringu!

Spis treści

  1. Czy mentoring zawsze działa?
  2. Na czym polega mentoring?
  3. Na czym opiera się relacja mentorska?
  4. Jakie korzyści przynosi mentoring?
  5. Dobry mentor, czyli jaki?
  6. Czy osoba mentorowana może być prezesem?

1. Czy mentoring zawsze działa?

Z zasady przyniesie pożądane rezultaty tylko w przypadku, gdy jest dobrowolny. Odpowiednie nastawienie do korzystania z wiedzy mentora sprawia, że współpraca staje się owocna. Istotna jest także postawa mentora, który powinien inspirować osobę mentorowaną do samodzielnego tworzenia rozwiązań. Przeczytaj, jak rozwija się ta pozytywna relacja i jakie możesz czerpać z niej profity.

2. Na czym polega mentoring?

Ten rodzaj wymiany doświadczeń z zasady trwa minimum rok, a może rozciągać się nawet na okres 3 lat. Regularne spotkania i rozmowy sprzyjają lepszemu wglądowi w rozwój osoby mentorowanej. Mentor ma szansę odkryć jej dobre strony, otworzyć oczy na pewne aspekty obowiązków, uświadomić wpływ na działanie przedsiębiorstwa i innych ludzi. Mentor, poznając osobę mentorowaną, może wskazać najlepsze kierunki rozwoju, zasugerować dodatkowe kursy i szkolenia. Mówiąc krócej – mentor lub mentorka inspiruje wzrost potencjału osoby mentorowanej, zwiększa jej świadomość, pewność siebie i sprawczość.

kobiety przy monitorze

3. Na czym opiera się relacja mentorska?

Mentoring nie może być mylony z couchingiem. Mentor wpływa na karierę osoby mentorowanej, zajmuje się wyłącznie aspektami zawodowymi. Podstawą tworzenia tej relacji jest merytoryczna dyskusja. Liczą się tu przede wszystkim budzące respekt kompetencje mentora. Mentor dzieli się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i pozwala, by osoba mentorowana czerpała z niej, tworząc własne pomysły. Nie może wpływać bezpośrednio na decyzje “ucznia”, lecz jako autorytet wskazuje możliwe scenariusze wydarzeń i pomaga wcielać idee w życie.

4. Jakie korzyści przynosi mentoring?

Kiedy nadchodzi czas realizacji wymagających konspektów czy wprowadzania nowych systemów pracy, na osobie koordynującej to przedsięwzięcie spoczywa ogromna odpowiedzialność. Przejście przez takie wyzwanie to efekt własnej pracy, jednak warto mieć opokę w postaci mentora. To konsultant, który pomaga reagować na zdarzenia i snuć plany. Mentoring jako narzędzie Lean Management w metodzie Lean podpowiada, jak doskonalić procesy oraz jak rozwiązywać problemy. Doświadczenie mentora w podobnych projektach jest nieocenione. Spojrzenie mistrza dodaje odwagi i motywacji uczniowi, który z łatwością systematyzuje swoje dotychczasowe doświadczenia i potrafi czerpać z nich naukę.

przedmioty do pracy

5. Dobry mentor, czyli jaki?

Mentorem trudno stać się z dnia na dzień. Ważne są odpowiednie kompetencje branżowe, ale także psychologiczne. Mentor powinien budzić zaufanie swoją wiedzą oraz postawą. Buduje autorytet nie tylko w oparciu o doświadczenie, ale także dzięki autorefleksji, która pozwala mu być osobą bardziej świadomą. Mentor wspiera, sugeruje kierunki i idee, ale nie ocenia i nie rozlicza. Pozwala osobie mentorowanej działać we własnym rytmie i doskonalić swoją pracę, z pomocą pozyskanych rad. Przy udziale mentora i jego kompetencji powstają nowe pomysły, lecz to nie mentor je tworzy. Inicjatorem zmian jest bezpośrednio osoba mentorowana.

6. Czy osoba mentorowana może być prezesem?

Oczywiście! Nawet doświadczony lider doceni możliwość uzyskania feedbacku od kompetentnej osoby. Konsultacje przeprowadzone z mentorem mogą dotyczyć konkretnie określonej części działalności, wprowadzenia nowych metod pracy lub dotyczyć całości funkcjonowania firmy. Przede wszystkim mentoring daje dobrego partnera lub partnerkę do dyskusji i burzy mózgów, a to pozwala na odnajdywanie najlepszych rozwiązań. Spojrzenie z zewnątrz i łączenie doświadczeń dwóch osób sprawia, że postępowanie ma solidniejsze podpory, a rozwój zyskuje nową energię.