0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
robotyzacja w biurze

Automatyzacja – podejście do zmian

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, a co ważniejsze muszą się do tych zmian stale dostosowywać oraz podążać za ich tempem. Jest to jedno z kluczowych wyzwań obecnych organizacji. Wraz z rozwojem technologii i pojawianiem się coraz to bardziej nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorstwa decydują się na wprowadzenie zmian. Dotyczą one wielu obszarów działania organizacji.

Spis treści

  1. Rewolucja 4.0 – kim jest pracownik 4.0?
  2. Jak pracownicy podchodzą do automatyzacji ich pracy?
  3. Jak automatyzować, aby nie powodować oporów pracowników wobec zmian?
  4. Podsumowanie

1. Rewolucja 4.0 – kim jest pracownik 4.0?

Pojęcie 4.0 pojawiło się pierwszy raz w 2011 roku, czyli stosunkowo niedawno mimo to jest dzisiaj wszystkim dobrze znane. Oznacza szerokie wykorzystanie Internetu, sieci i przekazywania danych.  Przemysłu 4.0, rozwija się codziennie i mocno zmienia sposób naszego funkcjonowania. Działania związane ze sztuczną inteligencją czy wirtualną rzeczywistością są już naszą codziennością. Nasze otoczenie i praca cały czas się zmienia w związku z czym trzeba pamiętać o rozwoju pracowników, ich potrzebach i aspiracjach, gdyż mają kluczowe znaczenie w doskonaleniu firmy. Pracownik 4.0 powinien przede wszystkim stawiać na rozwijanie swoich kompetencji – nie tylko tych ze swojego obszaru, ale wychodzić spoza własnej specjalizacji. Obecnie wiele zawodów przenika się i potrzebne są uniwersalne kompetencje, np. kiedyś inżynier kojarzył się tylko z umiejętnościami technicznymi obecnie wymaga się od niego także umiejętności miękki – pracy w grupie, rozumienia języków obcych, perfekcyjnej komunikacji. Główną zmianą w wymaganiach pracowników 4.0 jest większy nacisk na kompetencje miękkie niż było to wcześniej. Warto wykazywać się kreatywnością, umiejętnością logicznego myślenia, podejmowania strategicznych decyzji, gdyż tego wymagają pracodawcy. Coraz większego znaczenia nabiera zdolność zarządzania projektowego – w obecnych przedsiębiorstwach umiejętność nadzorowania projektu i zakończenie go sukcesem może świadczyć o losach organizacji.

2. Jak pracownicy podchodzą do automatyzacji ich pracy?

Opory wobec zmian są niestety bardzo częstym zjawiskiem. Ludzie boją się tego co nieznane, a tym bardziej jeśli zmiana ma ich osobiście dotknąć. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do jeszcze szybszych inwestycji w nowoczesne rozwiązania. Połączenie dwóch niepewnych sytuacji spotęgowało strach, co do przyszłości i stabilności pracy, obniżyła wiarę we własne możliwości.  Do zawodów, które najbardziej obawiają się automatyzacji można zaliczyć finansistów, specjalistów ds. obsługi klienta, pracowników na produkcji, sprzedawców, pracowników działu HR oraz administracji. Obawy mają osoby młode osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Strach wywołany jest niepewnością, czy to czego się uczyli przyda się w nowej, zmieniającej się pracy. Natomiast wieloletni pracownicy, obawiają „co z nimi będzie”, gdy ich procesy zostaną zautomatyzowane. Długotrwały strach może przynieść negatywne konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa – pracownik nie będzie w stanie efektywnie i wydajnie pracować. Główna obawa przed zmianą wiąże się z utratą pracy albo koniecznością przebranżowienia się. Dotyczy ona także zachwiania pewności siebie i pewności co do swoich kompetencji. Pracownicy w takiej sytuacji nie mają motywacji do pracy i osiągania swoich celów. Dlatego tak ważne jest zrozumienie istoty odpowiedniego zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach, w szczególności w zmianach dotyczących funkcjonowania organizacji.

artykuły automatyzacja - zdjęcia do środka.jpg

3. Jak automatyzować, aby nie powodować oporów pracowników wobec zmian?

Z tą kwesta boryka się wiele firm, gdyż nie ma jednoznacznej, dobrej odpowiedzi. Jednak przede wszystkim zmianę trzeba zacząć od zmiany sposobu myślenia, uczenia się nowych rzeczy i odrzucenia starego sposobu działania. Starać się zrozumieć istotę nowych technologii i chcieć je poznać. Trzeba pamiętać, że obecnie na rynku pracy są różne pokolenia, które mają różne podejście do rozwoju technologicznego. Aspekt zarzadzania międzypokoleniowego jest także jednym z ważniejszych kwestii do przemyślenia przez Zarząd i dział HR. Nieodłącznym elementem wdrażania zmian jest komunikacja z pracownikami, w celu przekazania im wszystkich ważnych informacji oraz dania im możliwości na zadawanie pytań. Ważną rolą kierownika jest znalezienie w każdym z pracowników kluczowych kompetencji i rozwijania ich. Człowiek uczy się przez całe życie, aby móc nadążać za zmianami. Świat cały czas będzie się rozwijał i szedł do przodu, dlatego ważne jest odpowiednie zarzadzanie zmianami oraz strategiczne przygotowanie się do nich pod wieloma względami, aby przeprowadzić je odpowiednio i nie opóźniać ich z powodu oporów pracowników.

4. Podsumowanie

Podsumowując warto, by pracownicy dzięki działaniom przedsiębiorstw, starali się zmienić nastawienie do automatyzacji i robotyzacji z formy obronnej do przyjaznej. Wdrażanie zaawansowanych i nowoczesnych rozwiązań do branż w organizacji jest szansą na rozwoju, która może okazać się wsparciem, a nie konkurencją dla pracowników. Natomiast pracodawcom polecamy dbanie o dobre samopoczucie pracowników, pokazywanie ich ważnej roli w przedsiębiorstwie, bo to angażuje w działanie, odwdzięcza się lojalnością i jest zgodne z koncepcją Lean Management.