0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
Zdjecie automatyzacja artykul 1

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Współcześnie przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Powoduje to szereg zmian przekładających się na konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań do produkcji. Każda zmiana wymaga odpowiedniego przygotowania i wdrożenia, aby przebiegała ona możliwie jak najsprawniej i bez oporów ze strony pracowników. Do optymalizacji procesu produkcyjnego coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje rozwiązania z zakresu automatyzacji, który jest dostosowany do specyfiki danej branży i jej możliwości.

Spis treści

  1. Czym jest automatyzacja produkcji?
  2. Jakie są zalety i wady?
  3. Podsumowanie

1. Czym jest automatyzacja produkcji?

Automatyzacja procesów produkcyjnych polega na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w pracy maszyny do procesów wytwórczych dostosowanych do danego przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest usprawnienie i zoptymalizowanie produkcji. Wdrożenie robotyzacji w proces produkcyjny zastępuje proste czynności pracy człowieka i zwiększa wydajność. Roboty są wykorzystywane w wielu różnych sektorach przemysłu. Nowoczesne możliwości technologiczne umożliwiają dostosowanie się do zmian występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa, a także potrzeb każdej linii produkcyjnej biorąc pod uwagę różnorodne czynniki.

Zdjęcie - artykuł (1).jpg

2. Jakie są zalety i wady?

Automatyzacja procesów stosowana jest nie tylko do prostych, monotonnych czynności, ale także coraz częściej wykorzystuje się ją przy pracach skomplikowanych wymagających 100% precyzji i szybkości. Bez zwątpienia główną zaletą automatyzacji jest właśnie uproszczenie i przyspieszenie procesu, co w kolejnym etapie przekłada się na wzrost efektywności i wyższe zyski finansowe przedsiębiorstwa.

Do kolejnych zalet tej inwestycji można zaliczyć:

  • Wyeliminowanie błędów – poprzez wykonywanie zadań przez roboty wyeliminowany zostaje czynnik ludzki, co przekłada się na zmniejszenie niemalże do zera błędów czy pomyłek,
  • Praca 24/7 – roboty można zaprogramować, aby wykonywały swoją pracę w sposób ciągły, co świetnie wykorzystuje dostępny czas,
  • Większa precyzja wykonywanych prac – zaprogramowanie schematu postępowania i jego powtarzanie pozwala na to, aby robot wykonywał pracę dokładnie tak jak jest zaprogramowany,
  • Możliwość pracy w trudnych warunkach – poprzez oddanie pewnej części prac robotom, mogą one wykonywać prace w warunkach zagrażających życiu ludzkiemu.

Jednak przed podjęciem decyzji o zainwestowanie pieniędzy w rozwój trzeba mieć świadomość wynikających z tego wad i zagrożeń.

  • Koszty związane z inwestycją i wdrożeniem – aby odpowiednio przygotować się do zmian trzeba znać swoje możliwości finansowe i rozłożyć odpowiednio inwestycje
  • Szkolenia pracowników – jest to kolejny etap wdrożenia zmiany, pracownicy potrzebują szkolenia, aby poznać tajniki obecnej pracy i obsługi maszyn, gdyż trzeba je nadzorować

3. Podsumowanie

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest zagadnieniem, które dzisiaj powinno przemyśleć większość przedsiębiorstw – rozważyć wszystkie za i przeciw. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim procesie zarządzania zmianą, aby rzeczywiście była ona efektywna i nie budziła obaw wśród pracowników.