0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
Klient

Stolarka otworowa

Branża

Branża budowlana

Czas wdrożenia

5 miesięcy

Rok

2023 - 2024

Cel

Stworzenie strategii samodzielnego zespołu ludzi, który rozwija markę tak by firma miała stabilny, stały i mierzalny wzrost zysku.

Ekspert w branży stolarki (okna, drzwi, bramy, rolety).
Firma z pasją do doskonałości i precyzji w każdym aspekcie pracy – od wyboru materiałów, przez proces instalacji, aż po serwis.
Posiada silną pozycję na rynku lokalnym, istnieje ponad 20 lat.

Wyzwania projektowe

 • Brak świadomości pracowników na temat misji oraz wizji firmy
 • Nieokreślone cele krótko i długoterminowe
 • Brak wizualizacji struktury organizacyjnej i określenia odpowiedzialności
 • Brak systemu pomiaru efektywności
 • Brak ustandaryzowanych procedur HR
 • Brak ustandaryzowanych wewnętrznych norm przedsiębiorstwa
 • Brak systemu rozwoju pracowników

"Oczami klienta"

Największym wyzwaniem podczas projektu było znalezienie czasu. Rozwiązaniem była lepsza komunikacja, o którą w późniejszym czasie nie trzeba było się martwić. Na działania, które zostały podjęte aby wdrożyć projekt pracownicy reagowali z zaangażowaniem oraz zaciekawieniem. Dzięki formie przekazu oraz autentyczności – pracownicy uwierzyli w zmiany i możliwości. Po zakończeniu projektu według zarządu każda firma powinna chociaż raz skorzystać z usług firmy konsultingowej aby zobaczyć inną perspektywę oraz przyjąć pomoc o której często nie wiadomo, że jest potrzebna.


Prezes firmy Profesjonalny Montaż okien

Wdrożone rozwiązania

 • Określona misja, wizja firmy
 • Zdefiniowane cele krótko i długoterminowe
 • Zbudowana struktura organizacyjna
 • Opracowane karty stanowiskowe
 • Wykonane karty wskaźników
 • Stworzone KPI- kluczowe wskaźniki efektywnościowe
 • Zaprojektowane ogłoszenia o pracę
 • Opracowane standardy procesów firmowych
 • Wykonana analiza mikroekonomiczna oraz makroekonomiczna
 • Opracowane ścieżki kariery pracowników
 • Określony i wdrożony kodeks etyki

Wykorzystane narzędzia

 • Problem Solving
 • Employer Branding
 • Standaryzacja pracy
 • Komunikacja

Badanie

 • DISC

Rezultaty

Projekt przyniósł znaczące korzyści dla firmy, umożliwiając nie tylko osiągnięcie krótkoterminowych celów, ale także ugruntowanie długoterminowej strategii rozwoju.