0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
artykuly zdjecia do srodka DISC

Komunikacja z innymi – model osobowości DISC

Czemu z niektórymi osobami potrafimy zrozumieć się bez słów, a z innymi mamy trudności przeprowadzić zwykłe rozmowy? Z czego wynikają różnice w sposobie komunikacji? Jakie są typy osobowości i jak prawidłowo się z nimi komunikować? Na te i wiele inny pytań postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Spis treści

  1. 4 typy osobowości – D I S C
  2. Kolor czerwony (D)
  3. Kolor Żółty (I)
  4. Kolor Zielony (S)
  5. Kolor Niebieski (C)

1. 4 typy osobowości – D I S C

Za głównego twórcę modelu osobowości DISC uważa się Williama Marston, który stworzył podstawy do dalszych analiz. Wyróżnił on 4 podstawowe osobowości nadając im odpowiednie kolory.

artykuły - zdjęcia do środka (1).png

Warto podkreślić, że każdy z tych kolorów jest kolorem pozytywnym jednak posiadającym swoje wady. Każdy z nich może być dobrym, efektywnym szefem/brygadzistą jednak podchodzącym w inny sposób do pełnienia tej roli. Predyspozycje do pełnienia określonych ról zostały zapisane w danych kolorach, jednak nie oznacza to, że nie mogą wcielać się w inne role zespołowe. Według naukowych badań ludzie są mieszanką kolorów – tylko 5% populacji to jednokolorowe osoby, 8% stanowią osoby, którą są mieszanką dwóch, natomiast pozostała część łączy w sobie aż 3 kolory. Nie ma osób, które naturalnie mają w sobie każdy kolor. Oczywiście możemy korzystać z każdego z nich i dostosowywać swoje zachowanie do sytuacji jednak kosztuje nas to dużo więcej energii, gdyż nie jest to wtedy nasze naturalne zachowanie.

2. Kolor czerwony (D)

Osoba, która cechuje się dominującą czerwienią jest w ciągłym ruchu i pośpiechu życia. Jest zorientowana na działanie i realizacje wszelkich celów. Decyzje podejmowane są szybko i zdecydowanie bez większego analizowania możliwych wariantów. Nie boi się podejmować ryzyka i nowatorskich rozwiązań. Poprzez swoja bezpośredniość i szczerość może budzić strach w otoczeniu i być odbieranym jako osoba bez emocji podchodząca krytycznie do innych.

W komunikacji preferuje proste, zwięzłe treści – bez owijania w bawełnę, gdyż wtedy traci zainteresowanie i sens rozmowy. Spotkania z kolorem czerwonym muszą być krótkie i merytoryczne – najlepiej przed przygotować agendę i trzymać się jej. Czerwień to osoby zadaniowe, dlatego check listy to jedno najlepszych narzędzi, gdyż wtedy widza jak idzie praca. Inne kolor odbierają jako powolne i niezdecydowane. Najlepiej czują się w stanowiskach kierowniczych, gdzie mogą rozdzielać zadania, kontrolować innych i decydować o postępie prac – lubią czuć władzę i autorytet.

3. Kolor Żółty (I)

Osoba, która cechuje się inspirującą żółcią musi być ciągle w towarzystwie innych osób, wtedy czuje się w swoich żywiole. W pracy zorientowana jest na dbanie o dobre relacje towarzyskie. Działa szybko i dynamicznie, kieruje się intuicją i twórczym myśleniem. Preferuje nowinki technologiczne. Szybko odnajduje się w nowym otoczeniu, lubi być w centrum uwagi – jest po prostu duszą towarzystwa.

W komunikacji bardzo szybko skraca dystans, często odbiega od tematu schodzą na tematy poboczne. Spotkanie z żółtym trwa zdecydowanie dłużej niż z czerwonym właśnie ze względu na jego gadulstwo. Nie odnajdzie się w tabelkach i szczegółach. Podczas rozmowy bardzo ważne jest, aby zapewnić dobrą atmosferę, gdyż właśnie wtedy żółty czuje, że płynie
i jest najbardziej efektywny. Innych odbiera jako sztywnych, gdyż skupiają na mniej ważnych, jego zdaniem, kwestiach. Najlepiej czuje na stanowisku, gdzie obraca się w towarzystwie innych, gdzie potrzebne są umiejętności komunikacyjne, ale także jako członek wielu zespołów, w których może być gwiazdą.

4. Kolor Zielony (S)

Osoba, która cechuje się stabilną zielenią jest empatyczna, wrażliwa i doskonalenie rozumie potrzeby ludzi wokół siebie. Troskę o innych przekłada nad własne potrzeby. Działa spokojnie, panuje nad emocjami i długo się zastanawia. Nie lubi konfliktów, dlatego mało, kiedy powie coś sama od siebie, dopiero kiedy zostanie wywołana. Preferuje swoje znane już otoczenie, bez zmian i nowości. Ceni prace w zespole, który już zna, gdyż wtedy czuje się w nim bezpiecznie i może pracować efektywnie.

W komunikacji z zielonym trzeba zapewnić poczucie bezpieczeństwa i zbudować na spokojnie z nim relacje. Spotkanie powinno mieć charakter współpracy z partnerem, podczas którego będzie czuł wsparcie i rozumienie. Najlepiej czuje się na stanowisku, gdzie może pomagać innym, troszczyć się o innych, a także w stabilnym, znanym zespole, w którym wie, że może mówić.

5. Kolor Niebieski (C)

Osoba, która cechujące się analityczną niebieskością jest skoncentrowana wyłącznie na liczbach, danych, faktach i wszelkich szczegółach, które pomogą podjąć prawidłową decyzję. Bardzo wnikliwie badana każdy element, jest dokładny w tym co robi. Nie potrafi działać na swojej intuicji tylko na przeanalizowanych dogłębnie faktach. Preferuje tworzenie zasad, norm działania i procedur, które ułatwiają, jego zdaniem, prace. Dąży do bycia perfekcyjnym we wszystkim co robi. Nie lubi chaosu i zamieszania.

W komunikacji z niebieskim trzeba poświęcić bardzo dużo wagi na dobór słów. Stawia wiele pytań innym i oczekuje odpowiedzi na każde z nich. Spotkanie z osobą niebieska trzeba dokładnie zaplanować. Plik, który chcemy przedstawić musi zawierać wszelkie szczegóły, chociaż i tak będzie ich za mało. Innych odbiera jako osoby niedokładne, które podejmują decyzje bez zastanowienia co, jego zdaniem, powoduje wiele pomyłek. Najlepiej czuje się na stanowisku, gdzie może odciąć się od ludzi i skupić się na liczbach i wszelkich szczegółach.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak skutecznie zarządzać komunikacją w zespole, zwłaszcza składającym się z osób o różnych typach osobowości, zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkoleń lean i warsztatów wdrożeniowych.