0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
zdj 1 wizytowka do srodka PEAK

Przekonaj pracodawcę do uczestnictwa w PEAK

Na obecnym, dynamicznym i konkurencyjnym, rynku pracy rola menedżerów w organizacjach staje się niezwykle istotna. To właśnie menedżerowie pełnią kluczową funkcję w zarządzaniu m.in. zasobami ludzkimi, rzeczowymi, w kierowaniu zespołami, a także osiąganiu strategicznych celów. By sprostać wymaganiom współczesnego rynku, menedżerowie muszą nieustannie się rozwijać – poszerzać wiedzę, umiejętności, kompetencje i zdolności przywódcze. W tym celu powstają programy rozwojowe, takie jak PEAK – certyfikowany program dla menedżerów.


Spis treści:

 1. Czym jest program rozwojowy/szkoleniowy dla menedżerów?
 2. Rola menedżerów w organizacji
 3. Dlaczego warto inwestować w rozwój menedżerów?
 4. PEAK – co to jest? Cele i opis programu
 5. Czego nauczy się menedżer uczestniczący w programie PEAK?
 6. Efekty i korzyści dla uczestników i pracodawców
 7. Podsumowanie

1. Czym jest program rozwojowy/szkoleniowy dla menedżerów?

zdj 2 PEAK

Program rozwojowy/szkoleniowy dla menedżerów stanowi kompleksowy plan działania, który koncentruje się na indywidualnych potrzebach menedżerów i ma na celu podniesienie efektywności ich pracy na stanowisku zarządczym. To strukturalne i celowe podejście do rozwoju umiejętności, kompetencji i zdolności przywódczych menedżerów w organizacjach. Programy rozwojowe często obejmują zróżnicowane metody i narzędzia, m.in. szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching czy projekty rozwojowe.
Poprzez udział w programie rozwojowym, menedżer ma możliwość zdobycia nowej lub poszerzenia wiedzy oraz umiejętności, które znacznie pomogą mu w efektywnym zarządzaniu zespołem, budowaniu skutecznych relacji z podwładnymi, czy podejmowaniu trafnych decyzji oraz osiąganiu lepszych wyników biznesowych.

2. Rola menedżerów w organizacji

Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w organizacji. Pełnią istotne funkcje, poprzez które mają wpływ na wiele obszarów działalności, m.in.:

 • Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w organizacji. Pełnią istotne funkcje, poprzez które mają wpływ na wiele obszarów działalności, m.in.:
 • Kierowanie zespołem – menedżerowie są odpowiedzialni za efektywne kierowanie zespołem lub zespołami pracowników, mają za zadanie ich motywowanie, wspieranie czy nadzorowanie. Poza tym planują, organizują i koordynują prace zespołu, dbając przy tym o jego efektywność.
 • Zarządzanie zasobami – są również odpowiedzialni za zarządzanie różnego typu zasobami, które posiada organizacja, m.in. ludzie, czas, materiały, technologie czy budżet. Dbają o ich optymalną alokację, wykorzystanie i działanie.
 • Komunikacja i współdziałanie – odgrywają ważną rolę w komunikacji zarówno wewnątrz organizacji (pracownicy), jak i na zewnątrz (klienci, dostawcy i inni interesariusze). Mają za zadanie efektywnie komunikować cele, oczekiwania i informacje, nawiązywać i utrzymywać relacje z podwładnymi oraz partnerami biznesowymi.
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – w pracy często napotykają różne wyzwania i problemy, ich rolą jest ich identyfikacja, analiza oraz generowanie rozwiązań i podejmowanie trafnych decyzji. Muszą wiedzieć, jak rozwiązywać konflikty, zarządzać ryzykiem, czy podejmować decyzje w oparciu o dostępne informacje.
 • Rozwój podwładnych – poprzez szkolenie, czy regularne oceny pracowników, menedżerowie wpływają na rozwój kompetencji i umiejętności swoich podwładnych, co przyczynia się do zwiększenia ich wydajności i motywacji.
 • Planowanie strategiczne – biorą także udział w procesie planowania strategicznego, określania celów i strategii organizacji i poszczególnych zespołów.

3. Dlaczego warto inwestować w rozwój menedżerów?

Inwestycja w rozwój menedżerów może przyczynić się do zwiększenia efektywności i poprawy wyników organizacji. Ich rozwój wpływa bowiem na zwiększenie efektywności zarządzania zespołami, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Posiadanie menedżerów o silnych umiejętnościach przywódczych z pewnością znajdują odzwierciedlenie w wynikach biznesowych całej organizacji.

Menedżerowie są trzonem zespołu kierowniczego organizacji, więc inwestycja w ich rozwój sprzyja budowaniu silnego i kompetentnego zespołu, zdolnego do skutecznego zarządzania organizacją, podejmowania strategicznych decyzji oraz reprezentowania organizacji na zewnątrz.
Dynamiczne otoczenie biznesowe wymaga posiadania menedżerów gotowych na zmiany i nowe wyzwania. Inwestowanie w rozwój menedżerów umożliwia zatem zdobycie przez nich nowych umiejętności i wiedzy, które są niezbędne w procesie adaptacji do nowych, zmieniających się warunków rynkowych czy technologicznych.

Menedżerowie, którzy otrzymują możliwość rozwoju zawodowego, czują się docenieni i mają większą motywację do osiągania kolejnych sukcesów. Ponadto, rozwój menedżerów może wpływać na retencję talentów, gdyż pracownicy często pozostają lojalni wobec organizacji, która inwestuje w ich rozwój i awans, docenia ich zaangażowanie. Organizacje te budują swoją reputację jako atrakcyjny pracodawca.

4. PEAK – co to jest? Cele i opis programu

zdj 3 PEAK

PEAK jest innowacyjnym programem szkoleniowym dla menedżerów, stworzonym z myślą o rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji na różnych płaszczyznach. Przez okres 9 miesięcy, ten intensywny program skupia się na dostarczeniu zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności menedżerskich, aby sprostać wymaganiom współczesnego świata biznesu.

Co wyróżnia program PEAK spośród innych, to jego wysoka praktyczność i aktualność. Zamiast skupiać się jedynie na teorii, program koncentruje się na praktycznej stronie zarządzania, dostarczając uczestnikom konkretne narzędzia, które mogą natychmiast wdrożyć w swojej codziennej pracy. Dzięki temu uczestnicy zyskują nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które są niezbędne do osiągania sukcesów w dynamicznym środowisku biznesowym.

PEAK to doskonała inwestycja w rozwój kariery zawodowej. Uczestnicy programu mają możliwość poszerzenia swojego horyzontu, zdobycia nowych umiejętności i podniesienia swojej wartości na rynku pracy.

5. Czego nauczy się menedżer uczestniczący w programie PEAK?

PEAK daje możliwość uczenia się oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy są liderami w swoich dziedzinach. Wyjątkowe połączenie wiedzy o narzędziach Lean Management z rozwojem miękkich kompetencji sprawia, że każdy moduł programu dostarcza praktycznych wskazówek, które uczestnicy mogą natychmiast zastosować w swojej pracy. Program PEAK łączy te dwie sfery, aby zapewnić kompleksowe i holistyczne podejście do tematów.

W ramach programu PEAK, uczestnicy zdobywają solidne podstawy dotyczące narzędzi zarządzania, takich jak techniki zarządzania projektami, zdobycie umiejętności analizy danych oraz efektywnego podejmowania decyzji. Jednak program nie ogranicza się tylko do aspektów technicznych. Skupia się także na rozwijaniu miękkich kompetencji menedżerskich, takich jak umiejętność komunikacji, budowanie relacji, zarządzanie konfliktem i przywództwo.

Dzięki temu holistycznemu podejściu, program PEAK umożliwia uczestnikom poszerzenie swojego spojrzenia na wyzwania związane z zarządzaniem i tworzenie nowatorskich rozwiązań. Uczestnicy zdobywają umiejętność analizy problemów z różnych perspektyw, co pozwala im lepiej zrozumieć kontekst i skutecznie reagować na zmieniające się warunki biznesowe.

Każdy moduł programu PEAK jest zoptymalizowany pod kątem dostarczania praktycznej wiedzy i narzędzi, które można bezpośrednio wykorzystać w praktyce. Uczestnicy otrzymują konkretne wskazówki, studia przypadków i interaktywne ćwiczenia, które umożliwiają im natychmiastowe stosowanie zdobytej wiedzy w swojej codziennej pracy.

6. Efekty i korzyści dla uczestników i pracodawców

Program PEAK nie tylko rozwija umiejętności menedżerskie uczestników, ale również inspiruje ich do innowacyjnego myślenia i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Jako uczestnik programu, możesz oczekiwać wielu korzyści i wartości dodanej dla Twojej kariery. Rozwój kariery to aktywna inwestycja w siebie, zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Program PEAK oferuje konkretne i praktyczne narzędzia zarządzania, które możesz bezpośrednio wykorzystać w swojej pracy. Dodatkowo, skupia się również na rozwijaniu umiejętności miękkich, dając Ci możliwość praktycznego ćwiczenia ich na rzeczywistych przykładach.

W programie PEAK stosowane jest holistyczne podejście do różnych aspektów prowadzenia biznesu i zarządzania zespołem. Obejmuje ono takie obszary jak podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI) oraz ustalanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Dzięki temu masz możliwość poszerzenia swojego zakresu umiejętności i zrozumienia całego procesu zarządzania.
Jako pracodawca, inwestując w udział swoich menedżerów w programie PEAK, również zyskujesz wiele korzyści. Otwartość na nieustanne poszerzanie wiedzy w organizacji staje się silnym atutem w dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Program PEAK zapewnia konkretne i mierzalne efekty, przygotowując Twoich pracowników do awansu na stanowiska o większej odpowiedzialności. Dodatkowo, program może przyczynić się do podniesienia lub wyrównania kompetencji całego zespołu menedżerskiego, co tworzy synergiczne współdziałanie i pomaga w zamykaniu luk w kompetencjach.

7. Podsumowanie

W rezultacie, uczestnictwo w certyfikowanym programie dla menedżerów – PEAK przyniesie zarówno Tobie jako uczestnikowi, jak i Twojemu pracodawcy, wymierne korzyści. Rozwiniesz swoje umiejętności, zdobędziesz praktyczne narzędzia i staniesz się bardziej skutecznym menedżerem. Jednocześnie, Twoja firma zyska wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, która jest gotowa sprostać wyzwaniom i osiągać wyższe wyniki biznesowe w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki PEAK na naszej stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego lub telefonicznego.