0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
zdj 1 wizytowka do srodka kompetencje miekkie

Znaczenie kompetencji miękkich w miejscu pracy

Jeszcze nie tak dawno temu dla pracodawcy najważniejsze były umiejętności techniczne dotyczące stanowiska i wykonywanej na nim pracy. Jednak w dzisiejszych czasach coraz bardziej na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie. Coraz więcej zawodów wymaga posiadania określonych cech interpersonalnych, dlatego warto zwrócić uwagę na znaczenie kompetencji miękkich, wywierany przez nie wpływ na efektywne wykonywanie obowiązków przez danego pracownika, jak i wpływ na współpracę zespołu.

Spis treści

  1. Czym są kompetencje?
  2. Kompetencje miękkie, a twarde
  3. Podział kompetencji miękkich
  4. Dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie?
  5. Rola kompetencji miękkich w skutecznej pracy zespołowej
  6. Podsumowanie

1.Czym są kompetencje?

zdj 2 kompetencje miękkie.jpg

Rozważania na temat kompetencji miękkich i ich wpływu na skuteczność pracy zespołowej warto rozpocząć od tego, czym są kompetencje w ujęciu ogólnym. Kompetencje są to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Warto również dodać, iż kompetencje, w myśl koncepcji Lean Management, można doskonalić. To oznacza, że jeżeli ktoś w danej chwili nie ma wystarczająco rozwiniętej określonej kompetencji, to może podjąć działania mające na celu jej rozwój.

2. Kompetencje miękkie, a twarde

Pracodawcy coraz częściej szukają pracowników, którzy posiadają oba zestawy kompetencji, zarówno twarde, jak i miękkie. Mają one wpływ na efektywność działania pracownika i jakość wykonywanej przez niego pracy. Nie znajdują się one na dwóch przeciwstawnych biegunach, ale raczej uzupełniają się wzajemnie.

Kompetencje twarde

Umiejętności twarde są mierzalne, można je nabyć poprzez naukę i zdobywanie wiedzy związanej z konkretną dyscypliną, dziedziną, czy praktycznymi umiejętnościami. Można zatem stwierdzić, że są one bardziej merytoryczne. Potwierdzeniem posiadania kompetencji twardych są wszelkiego rodzaju świadectwa, certyfikaty, dyplomy czy zaświadczenia – umożliwiające podjęcie pracy w określonym zawodzie. Przykładem kompetencji twardych są m.in. znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy, obsługa programów komputerowych czy ukończone studia lub kursy.

Kompetencje miękkie

Z kolei kompetencje miękkie trudniej jest zmierzyć czy ocenić. Można określić je mianem umiejętności społecznych, bowiem są związane z naszą osobowością i cechami charakteru, dotyczą naszych zachowań w kontaktach z innymi, również w miejscu pracy. Pozwalają określić podejście do współpracownika, organizacji, czy realizowanych obowiązków. Przykładem kompetencji miękkich są: komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem pracy, odporność na stres, czy w końcu umiejętność pracy w zespole.

3. Podział kompetencji miękkich

Kompetencje miękkie często dzieli się na dwie grupy: umiejętności osobiste i interpersonalne.

umiejętności osobisteumiejętności interpersonalne
kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresowej umiejętność zarządzania czasem pracy, umiejętność organizacji swojej pracy, asertywnośćumiejętność komunikacji z innymi, zdolność pracy zespołowej, zdolność motywowania innych, perswazja
Źródło: Opracowanie własne

4. Dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie są uniwersalne

Nie są potrzebne do pełnienia określonej roli zawodowej, jak i nie podlegają dezaktualizacji w wyniku zmiany pracy czy branży, w której dotychczas pracowała dana osoba. Kompetencje miękkie są przydatne na każdym stanowisku.

Kompetencje miękkie wyróżniają pracownika na tle pozostałych kandydatów

Podczas aplikacji na stanowisko, w przypadku gdy kompetencje twarde są na zbliżonym do konkurentów poziomie, istotnym może okazać się posiadanie rozwiniętych umiejętności osobistych i interpersonalnych, co pozwoli na zaprezentowanie siebie w jeszcze lepszym świetle i zwiększy szanse na zdobycie wymarzonej posady.

Kompetencje miękkie są coraz bardziej doceniane przez przełożonych

Kompetencje miękkie stanowią decydujące kryterium nie tylko podczas rekrutacji nowego pracownika, ale mogą okazać się równie przydatne w przypadku już zatrudnionych pracowników, np. gdy rozważa się kilku pracowników do awansu na wyższe stanowisko, w szczególności, gdy jest to stanowisko kierownicze. Rozwinięte kompetencje miękkie są bowiem nieodłącznym elementem sylwetki dobrego kierownika, czy menedżera.

Kompetencje miękkie są unikatowe

Wszystkie posiadane przez danego pracownika kompetencje stanowią unikatowy i jedyny w swoim rodzaju zestaw. Znalezienie drugiej osoby o bardzo zbliżonym zestawie kompetencji jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe, dlatego każdy pracownik stanowi unikalną wartość dla organizacji. Co więcej, kompetencji takich jak umiejętność kreatywnego myślenia, pracy w zespole, czy skutecznego rozwiązywania problemów nie można poddać automatyzacji.

5. Rola kompetencji miękkich w skutecznej pracy zespołowej

zdj 3 kompetencje miękkie.jpg

Kompetencje miękkie mają wpływ nie tylko na jakość indywidualnej pracy, ale również na skuteczność pracy całego zespołu. Gdy jest się członkiem zespołu, trzeba umieć się odnaleźć i zbudować relacje z pozostałymi członkami – na tym właśnie polega umiejętność pracy zespołowej. Osoby, które potrafią pracować w zespole mają na uwadze nie tylko indywidualne zadania, ale również wspólny cel całego zespołu. Są otwarte i akceptują odmienne punkty widzenia i sugestie, wspierają pozostałych członków zespołu, angażują się we wspólne zadania i stawiają na relacje partnerskie. W pracy zespołowej równie istotne są umiejętności komunikacyjne, rozumiane jako z jednej strony zdolność precyzyjnego formułowania komunikatów, z drugiej – umiejętność aktywnego słuchania. Należy przy tym pamiętać, iż komunikacja nie polega jedynie na słownym komunikacie, ale także towarzyszącym mu gestom, mowie ciała, mimice twarzy czy kontakcie wzrokowym. Posiadanie rozwiniętych zdolności komunikacyjnych sprzyja porozumieniu z osobami o odmiennych typach osobowości. U członków zespołu mile widziane są również takie kompetencje miękkie jak m.in. odporność na stres czy umiejętność zarządzania czasem pracy. Te wszystkie umiejętności pozytywnie wpływają na pracę zespołu i przyczyniają się do generowania lepszych wyników.

6.Podsumowanie

Jak rozwijać kompetencje miękkie w organizacji?

W przypadku chęci samodoskonalenia swoich kompetencji miękkich warto skorzystać z Kaizen, czyli jednej z metod koncepcji Lean Management, a dokładnie z metody małych kroków. Jej zasady mogą okazać się tutaj przydatne, np. „Problemy stwarzają nowe możliwości”, czy „Pomyłki koryguj na bieżąco” odnoszą się do doskonalenia umiejętności zarządzania konfliktem. Kolejna zasada – „Bierz pomysły od wszystkich” dotyczy umiejętności aktywnego słuchania, a zasada „Użyj sprytu zamiast pieniędzy” to nic innego jak zdolność kreatywnego myślenia czy rozwiązywania problemów, czy w końcu „Ulepszanie nie ma końca” ma na celu uświadomienie, iż w przypadku kompetencji miękkich, nie można po prostu się nauczyć, lecz trzeba je ciągle doskonalić.

Z kolei w przypadku chęci rozwijania kompetencji miękkich u podwładnych warto skorzystać z oferty doświadczonych trenerów, którzy organizują szkolenia i kursy doskonalące. Perfekcyjnie przygotowani prowadzący, doświadczeni, motywujący, angażujący do działania są najlepszą pomocą. Skontaktuj się z leanidea@leanidea.pl, zbadamy poziom kompetencji, zaproponujemy program szkolenia a harmonogram dostosujemy do potrzeb Twojej firmy i Twoich pracowników. Przeprowadzimy warsztaty wdrożeniowe, które upewnią uczestników w tym, że zdobyli wiedzę i potrafią ja wykorzystać praktycznie. Szkolenie z kompetencji miękkich ułatwi wyłonienie ról zespołowych, usprawni komunikację pomiędzy współpracownikami, zwiększy zaangażowanie członków zespołu oraz wpływie pozytywnie na integrację zespołu.