0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
Lean Man dlaczego warto 3

LEAN MANAGEMENT – Dlaczego warto?

Inwestycję w koncepcję Lean Management można porównać do zakupu żarówki energooszczędnej. Jednorazowy wydatek zwraca się w określonym czasie, a dodatkowo mamy świadomość, że ta zmiana pozytywnie odbije się na kondycji środowiska. Najważniejsza jest chęć wdrożenia zmian i pierwszy krok.

Spis treści


1. Na czym polega koncepcja Lean Management?

Cały proces implementowania narzędzi i technik Lean Management polega na znacznym ograniczaniu kosztów wytwarzania wartości dodanej dla klienta przez racjonalizację zatrudnienia, powierzchni produkcyjnej, finansów zaangażowanych w produkcję, nakładów inwestycyjnych czy czasu. Koncepcja Lean Management akcentuje konieczność eliminacji marnotrawstwa oraz zastosowania takich form organizacji, aby skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa nie uległy obniżeniu.

2. Dlaczego warto stosować Lean Management?

Przez definitywne przekształcenia w obszarze organizacji, zarządzania i funkcjonowania, przedsiębiorstwo ma możliwość uzyskania wysokiej efektywności, sprawnej organizacji i zarządzania, wysokiej jakości produkcji i usług oraz satysfakcjonujących wyników ekonomicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa do aktualnych, rynkowych warunków.

3. Wymierne korzyści na różnych płaszczyznach

Wprowadzenie narzędzi oferowanych przez Lean Management przynosi wymierne i konkretne korzyści na wielu płaszczyznach:

KOSZTY:

 • Poprawia wynik finansowy firmy poprzez eliminację marnotrawstwa.
 • Zmniejsza straty w każdej płaszczyźnie i na każdym poziomie funkcjonowania firmy.
 • Pomaga uzyskać wysoką produktywność wytwarzania i pracy.

KLIENCI:

 • Umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby i życzenia klientów.
 • Znacznie podnosi jakość produkcji i usług, co zwiększa zadowolenie klientów.

PRACOWNICY:

 • Daje silniejszą motywację pracownikom i pozwala im utożsamiać się z sukcesami firmy.
 • Dzięki lepszej komunikacji między kierownikami a podwładnymi podnosi świadomość celowości działań i powoduje większe zaangażowanie pracowników.

FIRMA:

 • Zwiększa konkurencyjność firmy.
 • Usprawnia zarządzanie organizacją.
 • Skraca czas podejmowania decyzji.
 • Ukierunkowuje kulturę pracy całego przedsiębiorstwa na doskonalenie i innowacyjność.