0
Twój koszyk
Twój koszyk aktualnie jest pusty.
artykuly zdjecia do srodka Zdjecie w tle na Facebooka 4

Przemysł 4.0 – elastyczność produkcji

Przemysł 4.0 pozwala na zwiększenie zdolności i elastyczności produkcji, w myśl koncepcji lean.

Co to jest Przemysł 4.0?

Czwarta rewolucja przemysłowa polega na tworzeniu inteligentnej sieci maszyn. Wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci mogą się ze sobą komunikować, a dane w nich zapisywane i gromadzone mogą być analizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym. Wszystkie te procesy mogą się odbywać bez ingerencji operatora.

Maszyny, produkowane przedmioty, systemy zarządzania produkcją oraz ludzie mogą nieustannie wymieniać informacje za pomocą protokołów internetowych. Kolejne procesy są informowane na bieżąco o wszystkich wcześniej wyprodukowanych półproduktach i same zamawiają materiał z magazynu na podstawie planu produkcyjnego. Magazyn jest obsługiwany za pomocą automatycznych suwnic oraz dostarcza materiał do produkcji z zastosowaniem automatycznej identyfikacji RFID.

Wprowadzenie narzędzi i technik Lean Management w firmie pozwala na łatwiejsze wdrożenie rozwiązań proponowanych w Przemyśle 4.0.